Yazı kategorisi: Dini İçerikler, Güncel, Genel, Tarih, Yeni, İnsan

Deccal / Antichrist

Deccal Hristiyan inancında ve Ahit’te şöyle tanımlanır:

Kanunsuzluğun Adamı, Kanunsuz Olan (2 Thes. 2: 9-11 NIV)

Günah Adamı, Yıkımın Oğlu Bu, Mesih’in 2. Gelişinden önceki yıllarda şeytani ama kurnazca karizmatik dünya lideri olacak olan Havari Pavlus tarafından tanımlanan “günah adamı”dır.

Pavlus uyardı: Hiç kimse sizi hiçbir şekilde aldatmasın, çünkü sapkınlık gelmedikçe ve kanunsuzluğun adamı ortaya çıkmadıkça, yıkımın oğlu, her sözde tanrıya veya ibadet nesnesine karşı çıkan ve kuralsızlığı yücelten o iblis oğlu, tapınaktaki yerini alıncaya kadar gelmeyecektir. Yani kötülük insanların ibadeti olacak ve deccal dünyaya gelecektir. Tefsir 2:3-4 NASB

O zaman tanrının ağzının nefesiyle öldüreceği kesin olan ve O’nun (tanrı) gelişinin ortaya çıkmasıyla sona erdireceği o kanunsuz kişi yok olacaktır. Gelişi Şeytan’ın faaliyetine, tüm gücüne, işaretlerine ve sahte harikalarına kanarak dünyada yok olanlar için tüm kötülük aldatmacalarına uygun olan deccal insanların en büyük belası olarak dünyaya gelecektir, çünkü onlar(insanlar) kurtarılmak için gerçeğin ve iyiliğin sevgisini almadılar. Onlar deccal ile lanetlendirler. Bu nedenle Tanrı onlara yanıltıcı bir etki gönderecek, böylece yanlış olana inanacaklar, böylece gerçeğe inanmayan, kötülükten zevk alan herkes yargılanacak. 2 Tez 2:8-12 NASB

Daniel’in “küçük boynuz” kehaneti”

On boynuza gelince, bu krallıktan on tane kral çıkacak; onlardan sonra bir başkası ortaya çıkacak. O öncekilerden farklı olacak ve üç krala boyun eğdirecek. En Yüce olan’a karşı konuşacak ve en yüce olan’ın azizlerini yıpratacak. Onun nezdinde tanrı zamanda ve yasada değişiklikler yapmaya niyetlenecektir; ve bir süreliğine, zamanlarca, yarım süreliğine onun eline verilecek. Daniel 7:24-25 NASB

İktidarlarının son döneminde, günahkârlar yollarına devam ettiklerinde, küstahça ve entrikalarda yetenekli bir kral ortaya çıkacaktır. Bu kral tüm dünyanın tek lideri olduğunda yozlaşacaktır. Yozlaşma kötülüğü çağıracaktır. İnsan bozulacaktır. Onun gücü kudretli olacak, ama kendi gücüyle değil, insanların kötülükleri sayesinde. Ve olağanüstü bir dereceye kadar yok edecek, zenginleşecek ve isteğini yerine getirecek; O, kudretli insanları ve kutsal insanları yok edecektir. Ortada cesetlerden başka bir şey kalmayacak.
Ve kurnazlığı sayesinde, aldatmacanın kendi etkisiyle kötülükten beslenerek insanlık karşısında başarılı olacaktır, ta ki hiç insan ve hiç kötülük kalmayana dek. Prensler Prensi’ne (Şeytan) bile karşı çıkacaktır, ama insan kendi kötülüğünün etkisiyle iradesi olmadan kendiliğinden Deccal’in önünde kırılacaktır. (Dan. 8:23-25 NASB)

Hayat kitabında dünyanın kuruluşundan beri adı yazılmamış olan herkes O’na (Deccal) ibadet edecektir. Eğer birinin kulağı varsa, duysun. Eğer bir kimse esarete mahkûm edilmişse, esarete gider; eğer biri kılıçla öldürürse, kılıçla öldürülmelidir. Kötülüklerin karşılığı kötülüktür. Tanrı kötü insanı iblisin dahi başedemediği o yaratıkla (Deccal) sınayacaktır. Rev. 13:1-10 NASB

Reklam