Etiket arşivi: süleyman nazif

Bir Abdülhamid Müdafaanamesi

Diğer adıyla Hatırat-ı Sultan Abdülhamid-i Sani eseri Süleyman NAZİF tarafından kaleme alınmış Padişah Abdülhamid’i kapsayan ve çevresinde oluşan olaylar silsilesidir. Kitabın dili arapça farsça karışık kelimelerle süslendiği için anlaşılması zor akıcılığı da düşük ama verdiği bilgiler nitelik bakımından okuyucunun kafasında o dönemin yönetimi ve bahsi geçen yöneticinin ne şartlarda ve ne kararlarda yönettiğini anlatır nitelikte. Kitapta yazar bilgi vermekten ziyade Padişah’ın savunmasını yapan bir avukat gibi yazmış olsa da okuyucu birikmiş bilgisiyle olaylardan çıkarım elde edebilir. Bu devir hakkında bilgi sahibi olup, sağlam kaynaklar okunduktan sonra keyiflice okunabilecek bir kitap. Direkt okursanız hiçbir şey anlamazsınız veya anladıklarınızın doğruluğu düşük olur. II.Abdülhamid hayatı ve yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenlerin okuması gereken kitaplardan.